Kaynak: Josh Calabrese, unsplash.com

Takımsız Lider Yok, İşte Takım Liderliğini Mükemmelleştirelim

Takım ortamlarındaki geniş deneyimim boyunca, çoğunlukla spor ya da profesyonel bir kapasitede olduğu kadar topluluk projeleri içinde de, bir ekibin, şartlar ne olursa olsun performansı en üst seviyeye çıkarmasını sağlayan önemli adımları öğrenmeye başladım. Hiçbir takım olmadan lider alakasızdır. Lider sadece ekipleri kadar iyidir. Çoğu işletmede haftaya bir Pazartesi sabahı toplantısının ritüeliyle, bazen de çabuk motive edici bir araç olmakla birlikte, genellikle uzun, sıkıcı, enerji sıkıntılı bir sıkıntıyla başlamak tipiktir. Haftanın başında koşarken yere vurmak için zaman zaman bireylere yer. Ayrıca bu nedenle toplantıya zaman baskısı uygular. Buna karşılık, Cuma öğleden sonra yapılan toplantıda ritüel olarak yapılan toplantı, geçtiğimiz hafta daha geniş bir tartışma yapılmasına olanak tanıyarak daha fazla insanın etkin bir şekilde katkıda bulunmalarına ve eleştirel öneme sahip olmalarına yardımcı oluyor. Bireylerin Pazartesi sabahı geldikten sonra gelebilecekleri işlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerini sağlamak. Ancak bu yapı sadece takım liderliğine doğru tutum ile faydalıdır.

Olumlu bir liderlik ortamını işletmek için, ego takım içerisinde hiçbir düzeyde rol oynayamaz. Her ne kadar meritokratik yetkinlik üzerine kurulu bir emir komuta zinciri önemli olsa ve yerinde olması gerektiğine rağmen, merkeziyetçi emrin örgüt içinde emeğin bölünmesi ile aynı hizaya yayılması daha önemlidir. Bu tarz takım çalışmasını yürütmede iki önemli bileşen var; ilk önce meritokrasi geçmiş değerlere dayanmıyor, günümüzdeki eylemleri ve ikincisi de işbölümünün de bir mülkiyet dağılımı olduğu. Bunun için takımın tüm üyeleri, sadece takımdaki kendi rollerinin değil tüm takımın performans ve stratejik vizyonunun tam sahipliğine sahiptir. Jocko Willinck ve Leif Babin'in onayladığı Aşırı Mülkiyet felsefesine benzer bir kavram. Her ikisi de eski Donanma Mühürleri ve işletme danışmanlığının ortak kurucuları olan Echelon Front'tur.

Kaynak: Nik MacMillan, unspalsh.com

Bir komuta zinciri içinde daha fazla kişinin liderlik rolü üstlenebileceği bir ortamda, daha geniş ve kapsayıcı bir tartışma, yenilikçi fikirler ve beyin fırtınası için daha fazla alan vardır. Herkesin konuşması gerekmiyor ama herkes dinlemeli. Birbirinin yeteneklerine, görüşlerine ve bakış açısına aşırı sahiplikle birlikte saygı duymak, bir ekibi zorlu zamanlarda daha sağlam ve fırsat zamanlarında daha etkili hale getirecektir. Düşüncelerinizi veya fikirlerinizi grup ya da grup içindeki herhangi bir birey yerine eldeki işe yönlendirmek, etkili ekip liderliğini etkilemek için çok önemli bir adımdır. Herkes, ekibin sonucundan karşılıklı olarak sorumlu olacak şekilde davranmalı ve düşünmelidir.

Aşırı dürüstlük, göz ardı edilemeyecek ek bir unsurdur. Emek ve kaçınılmaz olarak uzmanlık bir ekip içinde bölündüğünde, neyin mümkün olduğu ve ne zaman mümkün olacağı konusunda kesin bir anlayış olmalıdır. Aşırı dürüstlük, fazla mesai ve az teşebbüs etmeyi önler, bu da ekip içinde fazla mesai içinde güvene zarar verir ve ileriye dönük olumsuz emsal teşkil eder. Yapıcı eleştiri sürekli gelişim için çok önemlidir, ancak etkinliği güven ve aşırı dürüstlük olmadan engellenir. Özellikle bir takım yenilikçi fikirlere güvenirse, yapıcı eleştirinin tartışmalarda rolü olması gerekir.

Tüm bu ilkeler eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğinde, bir ekip genellikle zaman içinde momentum kazanırken, zorluklarla ve aksilikle birlikte hızla ilerledikçe kendini bulur. Takım, büyüklüğünden bağımsız olarak daha çevik hale gelecek ve bu nedenle rakiplerin kaçırabileceği fırsatları değerlendirmeyi kolaylaştıracak. Dahası, bir Cuma öğleden sonra toplantısı, bireylere geçtiğimiz hafta düşüncelerini, gelecek hafta için yapmaları gereken hedefleri ve değişiklikleri değerlendirme zamanı verir. Kriz zamanlarında bile haftayı olumlu olarak bitireceğinizi göreceksiniz. Pazartesi gününe ne yapılması gerektiği konusunda daha fazla enerji ve netlikle başlayacaksınız. Her birey kendi görevlerine ve eleştirel olarak ekibin genel performansına sahip olacaktır. Herkesi pazartesi gününe başlaması yönünde olumlu bir tavırla motive etmek.

Nick, Mulberry Green Capital & Engaged Tracking'in danışmanıdır.